Vil du gøre din fragtplatform komplet?

Hvis du er ejer af en webbutik, så har du uden tvivl oplevet hvor problematisk det kan være at sende pakker frem og tilbage fra kunder – både ved initialt køb, men også ved eventuel tilbagesending og din modtagelse af pakken. Hvis du ønsker at optimere dette, og dermed gøre din fragtplatform komplet, så læs med videre!

Webshipper

Løsningen til problemet med fragt og sending af pakker, er mere simpel end det lige virker. Programmet hedder Webshipper og fungerer som en hurtig, intuitiv og driftsikker fragtplatform. Så at sige, en komplet fragtplatform. Derved kan du bruge mere tid på at udvikle din virksomhed, og mindre på at bekymre dig om fragt!

Alt i en

Med webshipper, som en komplet fragtplatform, åbnes der op for et hav af muligheder. Platformen fungerer således, at du med det samme efter forbindelse til dit e-commerce system, kan tilbyde over 60 transporterer til din kunder. I forlængelse heraf kan du sende pakker til hele verden, og formaliteterne i det vil være ordnet på under fem minutter.

Smarte features

Webshipper har naturligvis en hel del smarte features, der foruden den hovedsagelige – at forbedre din fragtplatform – hjælper til på det overordnede udtryk af programmet. Nogle af disse er som følger:

  • Automatisk told, der vil blive medregnet og eventuelt pålagt, hvis der bestilles varer og skal sendes pakker på tværs af landegrænser, hvor toldreglerne er anderledes eller med restriktioner.

  • Nem scan og ship, hvor det gøres muligt at printe fragtlabels helt automatisk, blot med et enkelt klik eller et simpelt scan. Herefter kan pakkes afsendes uden problemer!

  • Returneringsportal, hvor Webshipper sørger for at håndtere det praktiske i returneringer, der godt kan være bøvlede at få ført igennem.

  • Tracking af pakker, således at dine kunder kan spore hvor langt deres pakker er kommet på et givent tidspunkt, ud fra en trackingbesked.