Individuel terapi til alle aldersgrupper

individuel terapi

Sommetider kan individuel terapi for den eneste måde frem, hvis man har ondt i livet på den ene eller anden måde. Individuel terapi tilbydes bedst i lokaler, du føler dig tryg i, og hos personer du føler et bånd med. Derfor bør du også kun vælge individuel terapi hos en psykolog, du føler du kan åbne op overfor og føle dig tryg ved.

Individuel terapi har fokus på dig

Individuel terapi går ud på, at du sammen med din psykolog taler sammen gennem en række samtaler og igennem samtalerne sporer sig ind på, hvad det er, der går dig på.

Individuel terapi går ud på at finde problemerne, samt årsagen til dem og mønstre, der trigger problemerne. Emnerne der ligger forud for individuel terapi er at finde ud af hvordan du oplever dig selv og hvordan dine eksistentielle aspekter i livet påvirker dig.

Samtalerne ved individuel terapi går ud på at finde dybereliggende årsager til det, der går dig på i hverdagen eller i bestemte situationer.

Psykologen bliver din fortrolige

Gennem samtalerne til individuel terapi kan du se din valgte psykolog som din fortrolige. Psykologen og dig bliver fortrolige lige så lang tid du har behov for det.

Der er ikke noget regelsæt for, hvornår man må og ikke må kontakte en psykolog med henblik på individuel terapi. Nogle af de typiske årsager er skilsmisse, lavt selvværd, utroskab, fastlåste adfærdsmønstre. Gennem individuel terapi vil du blive klogere på dig selv og åbne op for reflektioner, der har til formål at udbedre problemerne.

Individuel terapi udbedrer fastlåste mønstre

Føler du dig sommetider fastlåst i adfærdsmønstre? Så er du ikke ene. Det kan være umådeligt svært på ene hånd at bryde sine dårlige adfærdsmønstre. Men netop det, kan en psykolog hjælpe dig med via individuel terapi.

Fastlåste adfærdsmønstre kan opstå i mange forskellige henseender. Det kan være i forbindelse med din samlever, dine relationer eller i forbindelse med dit arbejde. Det kan også være i pressede situationer, når du bliver ked af det, eller du bliver bange. Individuel terapi gør at du kan blive bevidst om dine fastlåste mønstre, samt få hjælp til at bryde dem, og derefter få hjælp til at fastsætte nye adfærdsmønstre, som er bedre for dig.

Individuel terapi foregår på mange måder som en ganske almindelig samtale med en fortrolig. Og hele meningen er da også at du skal føle dig godt tilpas. Så du kan åbne op. Din psykolog lytter til dig, og stiller nogle spørgsmål, der får dig til at reflektere over specifikke aspekter. Din psykolog stiller sig til rådighed gennem individuel terapi så længe du har behov for det, og sørger for at du kan finde vej til bedre trivsel i dit liv.

Lyse rammer i Aarhus

Når du anvender dig af individuel terapi, er det vigtigt at du føler dig godt tilpas. Rummelige, lyse lokaler indbyder til tryghed og nærvær, så du kan åbne din overfor din psykolog. Først når du føler dig tryg kan der skabe et fælles rum, hvor du kan åbne dig og dele dine tanker og bekymringer med din psykolog. Har du lyst til at høre om individuel terapi kan du læse mere her.