HVAD ER EN ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING?

loensikring-selvstaendig-koebstaedernes-forsikring

Arbejdsløshedsforsikring er økonomisk sikkherhed

Hvis du bliver arbejdsløs, vil arbejdsløshedsforsikringen yde økonomisk støtte i et stykke tid. Medlemskab af en arbejdsløshedskasse er en anden måde at sikre din løn på og sikre, at der ikke opstår et hul i økonomien skulle du være uheldig at miste dit arbejde.

Arbejdsløshedsforsikringer giver dig økonomisk sikkerhed ved ledighed

Kort sagt er lønsikring en forsikring, der giver dig en ekstra indtægt til dine dagpenge, hvis du er så uheldig at miste dit job. Så når det uheldige sker, og du er blevet afskåret fra din stilling i en eller anden form – hvad enten det er gennem afskedigelse, opsigelse på grund af virksomhedslukning, så vil en lønsikring kunne hjælpe dig økonomisk så du ikke skal bekymre dig om hvor pengene skal komme fra.

Arbejdsløshedsforsikring er ikke kun A-kasse

Den bedste måde at beskytte sig selv økonomisk i tilfælde af arbejdsløshed er ved at tegne en forsikring, og denne behøver ikke kun at være begrænset til en arbejdsløshedskasse. Medlemskab i en A-kasse giver dig ret til dagpenge, samtidig med at der også tilbydes såkaldte lønsikringer som supplement. Arbejdsløshedsforsikringer er dog ikke begrænset til A-kasser, da de også udbydes af banker og forsikringsselskaber. Når det kommer til det private, så har du rigtig mange forskellige muligheder i forhold til, hvordan du gerne vil sikres, hvis uheldet skulle være ude.

Hvem kan tegne en arbejdsløshedsforsikring?

Hvis du leder efter et nyt job, vil en arbejdsløshedsforsikring være med til at sikre, at din levestandard ikke falder for langt bagud. Der er visse krav for at oprette den, men det er værd at have ro i sindet, når man ved, hvor mange penge der kommer ind hver måned, selv om der ikke er noget arbejde!

Hvis du ønsker at tegne en arbejdsløshedsforsikring, er det vigtigt, at din alder er mindst 18 år og under 59 år. Du skal også have været ansat som lønmodtager i mere end 30 timer om ugen. Ydermere er det et krav, at du har været ansat som lønmodtager i en funktionærlignende stilling i mere end 12 måneder.

Dagpenge – en anden form for arbejdsløshedsforsikring

At melde sig ind i en A-kasse er en anden måde at modtage ydelser på, når man er arbejdsløs. For at være berettiget til at modtage dagpenge, skal man som oftest have været medlem af A-kassen i mindst 1 år. Dette gælder dog kun, hvis du er også ofylder enten indkomstkravet eller beskæftigelseskravet:

  • Hvis det er første gang at du er ledig, så skal du i de seneste 3 år som minimum have tjent omtrent 230.000 kr. for at være berettiget til dagpenge
  • Hvis du derimod har været ledig før, så er kravet at du inden for de seneste 3 år skal have arbejdet 1.924 timer – det vil sige ét års fuldtidsarbejde.